Do grona ministrantów zostało przyjętych sześciu chłopców. Po trzymiesięcznym przygotowaniu ich do Służby Liturgicznej Ołtarza, ks. Proboszcz poświęcił im komże i odebrał od nich przyrzeczenie gorliwej służby przy ołtarzu. Nowymi ministrantami zostali: Igor Jarecki, Filip Kozłowski, Kacper Mitak, Przemysław Osowski, Dawid Szymczak i Piotr Tokarski.